Kraje Afryki podejmują walkę z unikaniem opodatkowania

Stop unikaniu podatków! - logo50 miliardów dolarów rocznie – tyle szacunkowo tracą kraje Afryki na skutek nielegalnych odpływów kapitału, głównie poprzez unikanie opodatkowania przez korporacje ponadnarodowe. W ramach przypomnienia: ODA (oficjalna pomoc rozwojowa) wyniosła w poprzednich latach średnio około 132 miliardów dolarów rocznie. W 2013 roku Polska wydała 1,47 miliarda złotych w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej.

Według danych GFI (Global Financial Integrity) globalnie obserwujemy wzrost odpływu kapitału (około 9,4% rocznie). W samej tylko Afryce Subsaharyjskiej stanowią one 5,5% GDP regionu.

Wysoki panel ONZ pod przewodnictwem Thabo Mbeki (byłego prezydenta RPA) przygotował obszerny raport na ten temat wraz z planem naprawczym i rekomendacjami dla rządów.

31 stycznia 2015 r. Unia Afrykańska przyjęła raport Mbekiego. Oznacza to, że sprawiedliwość podatkowa stała się tematem pilnym i priorytetowym. Teraz kraje Afryki muszą wdrożyć wytyczne planu jak najszybciej. Pieniądze uzyskane z podatków oraz wzmacnianie prawa podatkowego krajów ubogich są kluczem do redukcji ubóstwa i wzrostu gospodarczego. Pieniądze te są potrzebne dla wcielenia w życie Agendy Post-2015 i procesu Financing for Development. Tutaj komentarz Tax Justice Network.

Trzeba przy tym pamiętać, że nie jest to wyłącznie problem Afryki czy innych krajów rozwijających się. Korporacje transnarodowe, które według raportu odgrywają bardzo dużą rolę w przepływie nielegalnego kapitału, mają siedziby w Europie, Stanach Zjednoczonych czy rajach podatkowych, które w dużej części znajdują się pod jurysdykcją krajów bogatych. Dlatego reforma globalnego systemu podatkowego oraz przejście od deklaracji do czynów krajów bogatych takich jak grupa G20, OECD powinny być w zgodzie z potrzebami krajów najbiedniejszych. Tutaj film o mechanizmie unikania opodatkowania.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,