Słodko-kwaśne zbiory: ocena wpływu inicjatywy Wszystko oprócz broni (Everything But Arms) Unii Europejskiej na prawa człowieka w Kambodży.

 

kambodzaSłodko-kwaśne zbiory: ocena wpływu inicjatywy Wszystko oprócz broni (Everything But Arms) Unii Europejskiej na prawa człowieka w Kambodży. [PDF]

W marcu 2001 r. Komisja Europejska przyjęła inicjatywę Wszystko Oprócz Broni (Everything But Arms – EBA), udzielając preferencyjnego dostępu do rynku europejskiego dla wszystkich produktów z krajów najsłabiej rozwiniętych (Least Devoloped Countries – LDC), z wyjątkiem broni i amunicji.

Logika inicjatywy EBA, według jego zwolenników, jest taka, iż wzrost obrotów handlowych wspiera wzrost gospodarczy, tworzy miejsca pracy i w konsekwencji doprowadza do zmniejszenia ubóstwa. Twierdzi się, że przepis preferencyjnych taryf dla LDC stymuluje wzrost inwestycji, co prowadzi do wzrostu wydajności, produktywności i międzynarodowej konkurencyjności, zwiększając dochody z eksportu krajów najsłabiej rozwiniętych, promując industrializację i dywersyfikację gospodarek tych krajów.

[Pobierz PDF]

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,