Stanowisko IGO w sprawie opóźnień w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa

Instytut Globalnej Odpowiedzialności z niepokojem przyjął doniesienia prasowe z 04.04.2015 o opóźnianiu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy  – Ordynacja Podatkowa przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

Wiele przedsiębiorstw transnarodowych i innych podmiotów, skrzętnie korzysta z luk prawnych w globalnym systemie podatkowym w celu przenoszenia zysków do krajów o niskich stawkach oprocentowania i tym samym zmniejszania swoich zobowiązań podatkowych w kraju, w którym zysk został osiągnięty. Jest to unikanie podatków. Pomimo swojej legalności, społeczeństwa zaczęły kwestionować i sprzeciwiać się unikaniu płacenia podatków przez największe korporacje międzynarodowe. Jedna z parlamentarzystek w Wielkiej Brytanii, Margaret Hodge, w trakcie przesłuchania zarządu jednej ze spółek, w której osoba z zarządu stwierdziła, że jej pracodawca nie robi niczego niezgodnego z prawem, stwierdziła: „Nie oskarżamy pana o rzeczy nielegalne. Oskarżamy pana o bycie niemoralnym”. Tak jak w przypadku uchylania się od podatków, unikanie opodatkowania ma wpływ na kraje takie jak Polska jak również na kraje najuboższe, gdzie przychody z opodatkowania są i tak niskie.

W maju 2013 r. liderzy UE wezwali do osiągnięcia „szybkich postępów” i podkreślili, że „ważnym jest powzięcie skutecznych kroków w walce z uchylaniem się od podatków i oszustwami podatkowymi, w szczególności w obecnym kontekście konsolidacji fiskalnej, w celu ochrony przychodów i przywrócenia publicznego zaufania w uczciwość i skuteczność systemów podatkowych”. Liderzy grupy G20 uznali również za istotną kwestię walki z uchylaniem się od i unikaniem podatków oraz podkreślili, że „kraje rozwijające się muszą czerpać korzyści z agendy podatkowej G20”

Projekt ustawy o zmianie ustawy i zawarta w nim klauzula antyabuzywna są odpowiedzią Ministerstwa Finansów na wezwanie Komisji Europejskiej do walki z nieuczciwymi praktykami mającymi na celu nic innego jak tylko unikanie podatków.

Według Ministerstwa Finansów, klauzula stanowi, że unikaniem opodatkowania jest zastosowanie w sposób zamierzony sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcje prawną. Najistotniejszą funkcją tego rozwiązania powinna być prewencja.

Dzięki większym wpływom do budżetu państwa Polska może się wywiązać z wielu międzynarodowych zobowiązań jak na przykład zwiększenia pomocy międzynarodowej dla krajów globalnego Południa, które w tej chwili najbardziej odczuwają skutki unikania opodatkowania przez  przedsiębiorstwa transnarodowe.

Apelujemy do rządu, posłów i posłanek by jak najszybciej zajęli się projektem w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Finansów, by odwołali się do sprawiedliwości społecznej, zasad uczciwej konkurencji i stanęli po stronie obywateli i obywatelek, uczciwie płacących podatki.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , ,