Zrozumieć świat! – zapraszamy szkoły do współpracy

Instytut Globalnej Odpowiedzialności ma ogromną przyjemność zaprosić do udziału w projekcie z edukacji globalnej „Zrozumieć świat!” szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców.

szkolenie9Celem naszego projektu jest wsparcie kadry pedagogicznej we wprowadzeniu elementów wysokiej jakości edukacji globalnej poprzez system wsparcia: szkolenie, konsultacje oraz zestaw materiałów dydaktycznych.
Projekt adresowany jest zarówno do osób, które mają doświadczenie z prowadzenia zajęć z edukacji globalnej, jak i takich, które go nie posiadają. Najważniejszym kryterium przystąpienia do projektu jest ciekawość świata, chęć dogłębniejszego rozumienia otaczającej nas rzeczywistości oraz podejmowania tematów globalnych z młodzieżą. Pomóc w tym mają proponowane przez IGO nowatorskie metody pracy z uczniami i uczennicami: dociekania filozoficzne dla globalnego obywatelstwa (P4GC – Philosophy for Global Citizenship) oraz Otware przestrzenie dla dialogu i dociekań (OSDE – Open Space for Dialogue and Enquiry). Obie metody nastawione są na rozbudzanie u dzieci i młodzieży ciekawości świata i innych ludzi, upodmiotowienie uczennic i uczniów w procesie uczenia się i związane z nim rozwijanie poczucia sprawczości – m.in. możliwości współdecydowania o tym, na czym im zależy. Metody te kształtują umiejętności młodzieży związane z krytycznym odczytywaniem świata (ang. critical literacy) i w ten sposób przygotowują grunt do badania złożoności świata i naszej w nim roli, m.in. podczas zajęć z edukacji globalnej.

Projekt składa się z następujących części:

1. Dwudniowe bezpłatne szkolenie w Warszawie, 22-23.10.2016

Program_szkolenia_22_23_10_2016

Zwracamy koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia.

2. Materiały dydaktyczne

Dwie interaktywne gry do przeprowadzania w szkole, film „Pełny talerz dla 10 miliardów” wraz ze scenariuszami, komisk „Kryzys żywnościowy” wraz ze scenariuszami.

3. Akcje z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, obchodzonego w terminie 14 – 20 listopada 2016

Szkołom zaprpoponowane zostaną dwojakie działania z okazji TEG, w zależności od doświadczenia w edukacji globalnej. Będą to m.in. warsztaty w szkołach z doświadczonymi trenerkami IGO oraz pokazy filmów.
Na każdym etapie realizacji projektu, zapewnione jest wsparcie pracowniczek IGO. Warunkiem przystąpienia do projektu, jest udział w każdym jego elemencie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zdecydowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego TUTAJ.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 6 PAŹDZIERNIKA.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres [email protected]

Dlaczego edukacja globalna jest ważna?

Edukacja globalna ma na celu zachęcenie dzieci i dorosłych do badania, co nas łączy z innymi ludźmi żyjącymi na całym świecie i jak wspólnie możemy przyczynić się do kształtowania świata bardziej sprawiedliwego dla wszystkich. Wychodzi z założenia, że w świecie, który podlega postępującym procesom globalizacji i zmienia się na naszych oczach, potrzebna jest nowa edukacja uwzględniająca złożoność rzeczywistości, zbliżająca ludzi, wskazująca im wspólne wyzwania i sposoby skutecznego mierzenia się z nimi.

Dlaczego warto współpracować z IGO?

IGO jest organizacją z 8-letnim doświadczeniem prowadzenia działań z zakresu edukacji globalnej oraz prekursorem w Polsce takich metod jak dociekania filozoficzne dla globalnego obywatelstwa (P4GC – Philosoophy for Global Citizenship) oraz Otware przestrzenie dla dialogu i dociekań (OSDE – Open Space for Dialogue and Enquiry).

IGO uczestniczyło w międzysektorowym procesie na temat edukacji globalnej, w wyniku którego edukacja globalna stała się częścią podstawy programowej. Instytut współtworzył także pierwszą w Polsce monografię naukową na temat edukacji globalnej – Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,