Magazyn Globalnej Odpowiedzialności 1

Magazyn Globalnej Odpowiedzialności jest efektem współpracy Instytutu Globalnej Odpowiedzialności – IGO i Le Monde diplomatique – edycja polska. Magazyn podnosi kluczowe tematy, którymi oba środowiska zajmują się w ostatnich kilku latach. W pierwszym numerze zajmujemy się walką rolniczek i rolników – nie tylko ze względu na przypadający 17 kwietnia Dzień Walk Chłopskich – która toczy się w Europie, w tym Polsce, jak i w krajach globalnego Południa.
„Walka społeczna o ziemię w Europie” – fragment obszernego raportu wydanego przez Transnational Institute – TNI (str. 2-3), „Żurawlów/ Chevron. Dramat w XI scenach” – zapis rozmów działaczek i działaczy IGO ze społecznością Żurawlowa powstałych podczas ich solidarnościowego wyjazdu do tej walczącej z międzynarodowym gigantem energetycznym polskiej wsi (str. 4-5), „Via Campesina – Chłopska Droga” – fragment książki Waldena Bello Wojny żywnościowe (str. 6-7). Jednocześnie dobiega końca kampania IGO Zanim Zjesz (www.foodwewant.org), a w najbliższych miesiącach IGO rozpocznie kolejną kampanię skupioną na prawie do żywności i suwerenności żywnościowej.

Magazyn Globalnej Odpowiedzialności

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,