Zrównoważone rolnictwo

Czy żywności na świecie naprawdę jest za mało, żeby zlikwidować głód? Czy rolnictwo intensywne jest najlepszym rozwiązaniem na rosnące zapotrzebowanie na żywność? Czy żywność wyprodukowana w wielkich skomputeryzowanych halach jest lepsza od tej powstałej tradycyjnie? Czy rolnicy w krajach globalnego Południa nie potrafią się wyżywić? Czy regulacje Unii Europejskiej wspierają dążenia rolników w krajach Globalnego Południa do suwerenności żywnościowej? W jaki sposób genetycznie modyfikowana żywność wpływa na bioróżnorodność na świecie? Drogowskazem w szukaniu odpowiedzi na te pytania jest dla nas idea prawa do żywności.
 
Podstawowe prawo człowieka
 
Zgodnie z międzynarodowymi umowami każdy człowiek ma prawo do żywności. Oznacza to znacznie więcej niż wolność od głodu i niedożywienia. Prawo do żywności jest w pełni realizowane wtedy, gdy każda osoba bez wyjątku ma dostęp do odpowiedniego pożywienia lub dysponuje środkami, które gwarantują możliwość zapewnienia go sobie.
 
Zrównoważone rolnictwo
 
Zrównoważone rolnictwo jest dobre dla nas, konsumentów w Polsce, i dla rolników w globalnego krajach Południa czyli w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Dzięki niemu możemy spożywać zdrową, smaczną żywność, chronimy środowisko i pozwalamy utrzymać się rolnikom – w Polsce i w krajach Południa. Dla tych ostatnich zrównoważone rolnictwo jest szansą na uniknięcie głodu i poprawę warunków życia. Szansą o wiele lepszą niż korzystanie z pomocy rozwojowej z krajów bogatych. Największą przeszkodą w rozwoju zrównoważonego rolnictwa są regulacje, które wspierają agrobiznes i korporacje biotechnologiczne kosztem lokalnej produkcji żywności na małą skalę.
 
Nasze działania
 
Instytut Globalnej Odpowiedzialności wspiera rozwiązania, które przybliżają kraje Globalnego Południa do realizacji suwerenności żywnościowej, czyli samodzielnego definiowania swojej polityki rolnej i żywnościowej, tak by zaspokoić potrzeby mieszkańców w sposób zrównoważony – bez szkody dla środowiska oraz ludzi.
 
Współpracujemy z przedstawicielami mediów tradycyjnych (lokalnych i ogólnopolskich) oraz młodymi dziennikarzami i aktywistami internetowymi – prowadząc szkolenia z tematyki zrównoważonego rolnictwa i suwerenności żywnościowej, zapewniając dostęp do aktualnych informacji dotyczących tej tematyki, udostępniając kontakty do organizacji eksperckich z Południa oraz wszelką pomoc w rozpowszechnianiu informacji.
 
Wspólnie ze studentami dziennikarstwa, ekonomii i stosunków międzynarodowych będziemy szerzyć wiedzę o zrównoważonym rolnictwie jako narzędziu walki z głodem na świecie.
 
Umożliwimy praktyczne działania na rzecz realizacji prawa do żywności poprzez skoordynowane akcje skierowane do decydentów w Polsce i Europie.

Nowa publikacja IGO “Ogrodnicy Zmian”

W centrach i na peryferiach, w opustoszałych miasteczkach i zatłoczonych metropoliach, w południowoamerykańskich wioskach i europejskich stolicach — na całym świecie pączkują oddolne inicjatywy na rzecz zdrowej, bezpiecznej i powszechnie…

Rolnictwo Wspierane przez Społeczność – przewodnik

Celem przewodnika jest przedstawienie polskim rolnikom i konsumentom, czym jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS) oraz pokazanie w przystępny sposób, jak założyć grupę funkcjonującą według jego założeń. Rolnictwo Wspierane przez…

Pozytywne alternatywy inwestycyjne dla nabywania i dzierżawienia ziemi na wielką skalę

Pozytywne alternatywy inwestycyjne dla nabywania i dzierżawienia ziemi na wielką skalę – polskie tłumaczenie publikacji wydanej przez TNI dla kampanii Hands off the Land Nabywanie i dzierżawienie ziemi na wielką…