Sprawiedliwa elektronika

Make ICT FairZarówno sposób oraz skutki wydobycia surowców, jak i warunki pracy w fabrykach produkujących elektronikę, w istotny sposób wpływają na osiągnięcie długofalowych celów współpracy rozwojowej i Celów Zrównoważonego Rozwoju (w szczególności celów 1, 5, 8 i 17).

Projekt Sprawiedliwa Elektronika ma na celu przybliżenie problematyki produkcji i konsumpcji sprzętów elektronicznych (takich jak smartfony i laptopy), łączącej codzienność ich konsumentów w Polsce z osobami żyjącymi w ubóstwie w krajach rozwijających się (krajach globalnego Południa), które pracują przy wydobyciu surowców lub produkcji sprzętu elektronicznego.

Rekomendujemy obejrzenie filmu „Tajemnica twojego smartfona”, dostępnego na Youtube i na Facebooku, przed zapoznaniem się z innymi materiałami z tego projektu.

Elementami projektu są:

 • Materiały informacyjno-edukacyjne (m.in. dodatki do miesięcznika „Le Monde diplomatique edycja polska”; książka pt. „Wydobycie”; negocjacyjna gra edukacyjna; krótki film)
 • wizyta działaczki z globalnego Południa
 • warsztaty dla studentów (edycja 1 i 2)
 • seminaria dla organizacji (edycja 1 i 2)
 • inicjatywy studenckie w lokalnym środowisku akademickim
 • tematyczna grupa robocza

Grupami docelowymi projektu są:

 • nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy uczelni wyższych
 • studenci i doktoranci
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego
 • dziennikarze

Cele projektu to:

 1. Wzrost świadomości w zakresie wpływu wydobycia surowców i warunków pracy w fabrykach elektroniki na realizację celów współpracy rozwojowej i realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 2. Zrozumienie zależności pomiędzy sposobem wydobycia surowców i warunkami pracy w fabrykach elektroniki a własnymi wyborami konsumenckimi.
 3. Działania multiplikatorskie wśród własnych grup docelowych.
 4. Dostępność wiarygodnych i rzetelnych źródeł wiedzy (w tym w języku polskim).
 5. Platforma wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy różnymi grupami docelowymi projektu działająca na rzecz wdrażania zmian konsumenckich (nie tylko na poziomie indywidualnym, ale również w kierunku bardziej odpowiedzialnych zakupów elektroniki, dokonywanych przez instytucje publiczne).

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w realizację projektu!

Zakres podjętych aktywności może polegać na:

 1. Zapoznaniu się z materiałami wypracowanymi w ramach projektu.
 2. Informowaniu i/lub udostępnianiu tych materiałów innym, potencjalnie zainteresowanym osobom.
 3. Zachęcaniu studentów do uczestnictwa w dwudniowych warsztatach i realizacji przez nich imprez informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do społeczności akademickiej w Tygodniu Edukacji Globalnej (18 – 24 listopada 2019).
 4. Zachęcaniu osób reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego do uczestnictwa w jednodniowym seminarium.
 5. Uczestnictwie w warsztatach lub seminarium.
 6. Pomocy studentom w promowaniu/realizacji inicjatyw informacyjno-edukacyjnych.
 7. Zachęcaniu osób do uczestnictwa w grupie roboczej.
 8. Aktywnym udziale w grupie roboczej.

Państwa aktywność będzie przyczynkiem do zmiany na lepsze. Nawet najmniejsze zaangażowanie (przekazanie informacji o materiałach osobie/osobom potencjalnie zainteresowanym tematem) jest dla nas ważne i cenne.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji lub macie pomysł, jak w innym sposób moglibyście zaangażować się w realizację celów projektu – prosimy o kontakt na adres:

sprawiedliwa . elektronika [małpa] igo . org . pl

Projekt realizowany jest w Polsce przez Instytut Wydawniczy Książka i Prasa we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności i “Le Monde Dimplomatique – edycja polska”.

Międzynarodowi partnerzy projektu:

 • Swedwatch (Szwecja)
 • Suedwind (Austria)
 • CATAPA (Belgia)
 • CEE Bankwatch Network (Europa Środkowa i Wschodnia)
 • Electronics Watch (Europa)
 • People & Planet (Wielka Brytania)
 • SETEM Catalunya (Katalonia)
 • ICLEI (Europa)
 • Towards Sustainability Association (Węgry)

“Le Monde Diplomatique – edycja polska” publikuje dodatki na tematy związane ze sprawiedliwą elektroniką:

Dwie broszury dla polskich uczelni wyższych:

Przeczytaj też:

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,