IGO_SYGNET2

Wolontariat na rzecz solidarności międzynarodowej w zagranicznych organizacjach pozarządowych

  Wolontariat na rzecz solidarności międzynarodowej w zagranicznych organizacjach pozarządowych – analiza kapitału społecznego w organizacjach pomocowych w Europie i krajach Południa (2010)   Ta publikacja jest dostępna na licencji…

IGO_SYGNET2

Polska pomoc rozwojowa – o co chodzi?

  Polska pomoc rozwojowa – o co chodzi? – broszura z podstawowymi faktami o polskiej współpracy na rzecz rozwoju (2010)   Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie…

IGO_SYGNET2

Solidarność międzynarodowa dla myślących

  Solidarność międzynarodowa dla myślących – broszura na temat głównych wyzwań dla sprawiedliwości globalnej (2010).   Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0…

Zawłaszczanie ziemi – ulotka

  Zawłaszczanie ziemi – ulotka [PDF]   Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska  

Dynamika zawłaszczania ziemi w Azji południowo – wschodniej

  Dynamika zawłaszczania ziemi w Azji południowo-wschodniej: zrozumieć rolę Europy [PDF] Transgraniczne transakcje kupna ziemi w Azji południowo-wschodniej są częścią globalnego procesu „zawłaszczania ziemi”. Wiążą się także z deforestacją obszarów…