Dwustronne umowy inwestycyjne

Co kryje się za niewinnie brzmiącym skrótowcem „BITs”? Dwustronne umowy inwestycyjne (ang. Biliateral Investment Treaties) to jedno z narzędzi dominacji wielkich korporacji z Północy nad krajami globalnego Południa (a nawet nad rządami krajów Północy, m.in. Polski).
 
Od 2009 r. polityka w zakresie umów inwestycyjnych stała się polityką ogólnounijną, co oznacza, że to UE (a nie poszczególne kraje członkowskie) negocjuje umowy inwestycyjne z krajami trzecimi. Jednak równocześnie każdy z krajów Północy wciąż posiada takie umowy z krajami Południa. Umowy te dają przywileje międzynarodowym korporacjom, a w razie niewywiązywania się jakiegoś kraju z tych przywilejów korporacja może zaskarżyć dany kraj przed jednym z międzynarodowych trybunałów arbitrażowych (lub przed różnymi takimi trybunałami jednocześnie!). Arbitrami są prawnicy z prywatnych (sic!) kancelarii prawniczych, którzy zasądzają czasem ogromne odszkodowania na rzecz korporacji, a od takich wyroków nie ma odwołania (sic!). Istnieje wiele przykładów udokumentowanych przez organizacje, jednak niestety duża część spraw i orzeczeń nie jest jawna. Państwa nie mogą wnosić spraw przed tymi trybunałami; służą one tylko firmom prywatnym.
 
Celem rzeczniczym IGO jest osłabienie obecnego systemu trybunałów arbitrażowych. Dążymy do ograniczenia lub nawet zniesienia obecnego kształtu ISDS (Investor-to-State Dispute Settlement), tak, aby umożliwić krajom Południa (i krajom Północy) prowadzenie własnych polityk społecznych i gospodarczych, nie skrępowanych ograniczeniami wynikającymi z BITs. Dzięki temu rządy będą mogły lepiej chronić swoich obywateli przed roszczeniami korporacji. Chcemy też, aby jakiekolwiek przywileje korporacji były uzależnione od przestrzegania przez nie praw społecznych i gospodarczych.
 
Konsorcjum projektu składa się z organizacji skupionych w Seattle to Brussels Network (www.s2bnetwork.org).
 

Co oznacza odrzucenie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

11 września Komisja Europejska odrzuciła wniosek o rejestrację Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie umów handlowych UE ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP) i Kanadą (CETA). Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) to instrument demokracji,…

Europejska Inicjatywa Obywatelska przeciw TTIP odrzucona / Koalicja organizacji zapowiada sprzeciw

Komunikat prasowy koalicji Stop-TTIP. Koalicja Stop-TTIP, która zainicjowała Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO) przeciw umowom handlowym TTIP i CETA, ogłosiła dzisiaj sprzeciw wobec decyzji Komisji Europejskiej blokującej EIO. – Teraz zaczyna…

Komisja Europejska odrzuca petycję obywatelską przeciw umowie handlowej UE-USA (TTIP)

Komunikat prasowy organizacji World Development Movement i War on Want Aktywiści zarzucają UE, że dławi głos obywateli w sprawie tajnych umów. Komisja Europejska odrzuciła dzisiaj propozycję Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej złożoną…

Spotkanie polskiej koalicji organizacji zainteresowanych TTIP

W czwartek, 24.07.2014 r. odbyło się w biurze IGO spotkanie polskich organizacji zainteresowanych stworzeniem koalicji dotyczącej umowy handlowej UE-USA – TTIP.

ECI zgłoszona

Europejska Inicjatywa Obywatelska Stop TTIP zgłoszona

15 lipca 2014 r. został złożony wniosek do Komisji Europejskiej o rejestrację 47. Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO). Inicjatywa „STOP TTIP“. Koalicję tworzy 148 organizacji z 18 krajów UE. Apel Europejskiej…