Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku

 

Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku

Badanie skupia się na ograniczeniu praw społeczności rolniczych poprzez założenie plantacji drzew w prowincji Niassa w Mozambiku. Pokazuje wpływ działań Chikweti Forests of Niassa na lokalną populację dystryktów Lago, Lichinga i Sanga. Wyjaśnia ogólny kontekst aktualnej sytuacji Mozambiku i sytuację prawną. Kontekst prawny służy jako podstawa do analizy wyników badania z wykorzystaniem perspektywy praw człowieka. Uwzględnia narodową legislację i politykę Mozambiku, a także standardy międzynarodowych praw człowieka, w ramach których szczególny nacisk położono na eksterytorialne zobowiązania (ETO).

 

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , , ,