Materiały do ekonomicznej edukacji globalnej – teksty, infografiki i multimedia

Zestaw materiałów: materiały edukacyjne, scenariusz lekcji, krótkie filmy animowane, podcasty z webinariów, infografiki. Zestaw materiałów edukacyjnych o długach (okładki)

 

Mając na uwadze potrzebę większego udziału aspektu ekonomicznego w edukacji globalnej, co zostało wyrażone m. in. podczas prac nad stanowiskiem organizacji pozarządowych pt.: “Agenda na rzecz wzmacniania ekonomicznej edukacji globalnej“, IGO przygotował zestaw materiałów edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach edukacji globalnej na temat zadłużenia krajów globalnego Południa.

Zestaw obejmuje:

Cykl filmów wideo pt. “Czego nie wiecie o długach na świecie”

– przestawia on najważniejsze zagadnienia dotyczące tematyki zadłużenia. Na cykl składają się trzy filmy.

Oto link do playlisty ze wszystkimi trzema filmami z cyklu “Czego nie wiecie o długach na świecie” – każdy w dwóch wersjach – z napisami i bez napisów, a poniżej opisy każdego z nich.

Filmy traktują o wpływie zadłużenia na możliwości rozwoju, przyczynach problemu długów oraz o proponowanych sposobach rozwiązania problemu.

Kraje, tak jaki i ludzie, aby mogły się rozwijać, potrzebują pieniędzy. Mogą je pozyskiwać w różny sposób np. poprzez pobieranie podatków czy sprzedaż obligacji. Jednakże kraje ubogie zmagają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają im pozyskanie środków, niezbędnych do realizacji działań służących rozwojowi.

Jedną z przyczyn są koszty związane z zadłużeniem – chodzi o spłatę długów i odsetek, co skutkuje istotnym obniżeniem wydatków na kluczowe usługi publiczne, takie jak edukacja, służba zdrowia czy odpowiednia infrastruktura komunikacyjna, a także obniżaniem pensji w państwowych instytucjach (co z kolei przekłada się m. in. na mniejszy dochód z podatków). Inne problemy w finansowaniu rozwoju to unikanie podatków przez korporacje, koszty odszkodowań dla inwestorów zagranicznych za (prawdziwe lub rzekome) straty spowodowane przez rządy krajów ubogich czy też presja, aby kraje te poddały się reformom proponowanym przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy (BŚ), czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), które często prowadzą do pogorszenia sytuacji, zamiast do jej poprawy.

Filmy w prosty i ciekawy sposób pokazują tematykę zadłużenia krajów globalnego Południa i jego skutków dla życia ludzi tam żyjących. Wskazują na dysfunkcyjne i niesprawiedliwe mechanizmy udzielania pożyczek krajom globalnego Południa i egzekwowania ich spłaty. Zapoznają z podstawowymi mechanizmami i instytucjami istotnymi dla prezentowanego zagadnienia. Obok pokazania problemu, zawierają wskazania, jak można zmienić tę sytuację.

Film: „Rozwiązanie jest możliwe”:

na przykładzie sytuacji fikcyjnego państwa Braksyk:

  • pokazuje jak rozwiązywany jest problem kryzysu zadłużenia państw globalnego Południa oraz kto ma wpływ na ten proces i na jego wynik,
  • odwołuje się do mechanizmu postępowania upadłościowego, w odniesieniu do osoby fizycznej, i wskazuje je jako punkt odniesienia przy konstruowaniu sprawiedliwego i efektywnego mechanizmu rozwiązywania kryzysów zadłużenia państw,
  • wymienia istotne cechy sprawiedliwego i efektywnego procesu rozwiązywania kryzysu zadłużenia,
  • wprowadza pojęcie ‘fundusze sępie’ (ang. vulture funds).

🎞️ Obejrzyj:

Film: „Ta historia się powtarza”:

  • uświadamia podobieństwo między sytuacją zadłużonej Grecji, a zadłużonymi państwami globalnego Południa,
  • wskazuje wybrane błędy w podejściu do rozwiązywania kryzysów zadłużenia państw,
  • ukazuje wybrane skutki kryzysu zadłużenia dla społeczeństw.

🎞️ Obejrzyj:

Film: „Dajmy szansę zadłużonym”:

  • uświadamia, że politycy, mimo dostępnej wiedzy o nadchodzącym kryzysie zadłużenia, o czym informują niezależni eksperci, bardzo często nie podejmują stosownych działań,
  • przywołuje dwa pozytywne przykłady międzynarodowych działań politycznych (ONZ; Parlament Europejski), nakierowanych na wprowadzenie sprawiedliwego i efektywnego mechanizmu rozwiązywania kryzysów zadłużenia państw,
  • wskazuje na rolę ekspertów i społeczeństwa obywatelskiego.

🎞️ Obejrzyj:

Cztery materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne obejmują: scenariusz lekcji pt.: Wszyscy mamy długi: duzi, mali, na Północy i Południu (przeznaczony dla liceum – z odniesieniem do podstawy programowej WOS’u i geografii), dwa materiały dla nauczycieli, przybliżające problematykę ekonomiczną oraz materiały objaśniające do filmów wideo.

Więcej w artykule: Materiały do edukacji globalnej nt. długów krajów Południa.

Dobrym uzupełnieniem powyższych materiałów są:

Cztery infografiki

Webinaria

Przygotowując się do zajęć, warto skorzystać z nagranych webinariów:

Webinarium: Zanim wpłacisz na biedne dzieci w Afryce

(Prowadzący: Marcin Wojtalik z IGO)

Webinarium zachęca do pogłębionej refleksji i zwiększania wiedzy na temat uwarunkowań pomagania ludziom w krajach globalnego Południa. Odnosi się do tego, jak sensownie pomagać. Wskazuje na polityki i różnorodne inne czynniki, wpływające na jakość życia ludzi w krajach rozwijających się.

➡️ Obejrzyj online: Webinarium: Zanim wpłacisz na biedne dzieci w Afryce

Webinarium: The debt issue in Asia, a snapshot
(Kwestia zadłużenia w Azji – zarys problematyki; webinarium tłumaczone na j.polski)

(Prowadząca: Mae Buenaventura z Jubilee South / APMD – Asian Peoples’ Movement on Debt and Development)

Webinarium uświadamia, skąd się wzięły długi i jak wygląda sytuacja długów w Azji. Porusza m. in. takie zagadnienia jak agresywne udzielanie kredytów, warunkowanie strukturalne i wskazuje na ich skutki dla krajów azjatyckich. Omawia najważniejsze problemy i tematy związane z polityką finansową oraz zadłużeniem. Porusza kwestię aktywistów i ruchów społecznych, działających w Azji, na rzecz sprawiedliwości finansowej.

Webinarium jest wyjątkową okazją do poznania perspektywy azjatyckiego społeczeństwa obywatelskiego osobiście od jednej z filipińskich liderek i aktywistek.

➡️ Obejrzyj online: Webinarium: The debt issue in Asia, a snapshot

Webinarium: Finansowanie rozwoju. Czy nas na to stać i jak to zrobić

(Prowadzący: Marcin Wojtalik z IGO; Jan Chudzyński z IGO)

Webinarium stanowi kompendium wiedzy o finansowaniu rozwoju, przydatne dla każdej organizacji i instytucji interesującej się współpracą rozwojową, edukacją globalną, a także dla osób prowadzących edukację w tym zakresie. Dzięki webinarium uczestnicy/oglądający podcast: 1) zrozumieją strukturę skomplikowanego systemu finansowania rozwoju – zdobędą poczucie orientacji w najważniejszych tematach dotyczących globalnego rozwoju; 2) poznają bardziej szczegółowo jeden z kluczowych powodów, dla których część krajów globalnego Południa (w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej) pozostaje ubogimi, pomimo miliardów przeznaczanych na pomoc rozwojową i wystawnych konferencji na ten temat.

➡️ Obejrzyj online: Webinarium: Finansowanie rozwoju. Czy nas na to stać i jak to zrobić

Webinarium: Ekonomiczna Edukacja Globalna

(Prowadząca: Aleksandra Antonowicz-Cyglicka z Fundacji Artykuł 25; Marcin Wojtalik z IGO)

Webinarium to dotyczy m.in. na istotności i rozumieniu wątków ekonomicznych w edukacji globalnej, odnosząc się zarówno do procesu międzysektorowego z roku 2011, jak i wniosków m.in. z seminarium Wątki gospodarcze w edukacji globalnej (27.11.2019). Jako przykład materiału edukacyjnego z tego zakresu, zaprezentowano w całości film: “Czego nie wiecie o długach na świecie”. Rozwiązanie jest możliwe oraz scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych “Wyzwania współczesnego świata czytane ze zrozumieniem – problem głodu strukturalnego” [PDF].

Przedstawiony został problem mocnego ograniczenia edukacji globalnej w obecnym ujęciu do trzech aspektów: 1. wzmacnianie postulatu “potrzeba więcej pieniędzy na pomoc”; 2.promowanie zmian postaw tylko w odniesieniu do osób indywidualnych w aspekcie ich nawyków konsumenckich; 3. promowanie działań na poziomie indywidualnym w odpowiedzi na zbliżającą się katastrofę klimatyczną. Webinarium ma zachęcić do włączania wątków gospodarczych do swojej praktyki edukacji globalnej. Wskazuje konkretne tematy z zakresu ekonomicznej edukacji globalnej do realizacji.

➡️ Obejrzyj online: Webinarium: Ekonomiczna Edukacja Globalna

Webinarium: Nierówności ekonomiczne i przeciwdziałanie im we współczesnym świecie

(Prowadząca: dr Wanda Wyporska z The Equality Trust)

Tematyka tego webinarium koncentruje się na problematyce nierówności ekonomicznych we współczesnym świecie, wskazuje też jak można im przeciwdziałać. Odwołuje się do strukturalnych przyczyn nierówności; pokazuje jakie warunki powinno spełniać finansowanie rozwoju aby realizować cele, które zakłada. Wskazuje na to czym są nierówności ekonomiczne, skupiając się na takich z nich jak nierówności: dochodowe i majątkowe.

➡️ Obejrzyj online: Webinarium: Nierówności ekonomiczne i przeciwdziałanie im we współczesnym świecie

Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe – bliższe informacje o licencji zawarte są każdej z publikacji.

 

Logo Polska PomocProjekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Unia EuropejskaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym
materiale odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie
te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 

Citizens for Financial Justice logo (small)

Wydarzenie realizowane w ramach przedsięwzięcia Citizens for Financial Justice.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , , ,