Pracuj w IGO: Specjalista/specjalistka ds. merytorycznych

Rekrutacja do pracy. Ogłoszenie na stanowisko Specjalista/tka ds. merytorycznych. Termin zgłoszeń: 3.03.2019 r.

Rekrutujemy – szukamy specjalisty/specjalistki ds. merytorycznych!

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) od ponad 10 lat niesie w Polsce wiedzę, prezentuje konkretne propozycje rozwiązań i podejmuje akcje na rzecz sprawiedliwości społecznej w wymiarze globalnym. Zależy nam na zmniejszeniu nierówności na świecie, na szacunku, sprawiedliwości i zrozumieniu między krajami globalnej Północy (takimi jak Polska i inne kraje UE) a krajami globalnego Południa – w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Chcemy, by każdy człowiek na świecie mógł cieszyć się prawami człowieka i godnie żyć. Dlatego zaangażowaliśmy się w działania by zatrzymać niekorzystne umowy handlowe (Stop TTIP, stop CETA, stop ISDS), by zmusić korporacje do uczciwego płacenia podatków, w pracę na rzecz suwerenności żywnościowej (jako sposób na walkę z głodem na świecie) i wspieranie w Polsce edukacji globalnej. Robimy to współpracując stale z wieloma sojusznikami za granicą i w kraju.

W pracy IGO szczególnie ważny jest wysoki poziom merytoryczny naszych działań, produktów i komunikatów na temat odpowiedzialności globalnej. Dlatego poszukujemy osoby, która będzie zajmować się różnorodną tematyką merytoryczną dotyczącą spraw globalnych, pracując na stanowisku:

Specjalista/tka ds. merytorycznych

📄 Umowa o pracę na pół etatu
💶 Wynagrodzenie za pół etatu: 1750 zł netto
✍️ Okres próbny: 3 miesiące
📆 Termin rozpoczęcia pracy: jak najszybciej
🏢 Miejsce pracy: biuro IGO w Warszawie w Śródmieściu (okolice pl. Politechniki)

Przewidujemy możliwość zwiększenia wymiaru etatu – w miarę możliwości finansowych organizacji – w perspektywie kilku-kilkunastu miesięcy (w takim wypadku wynagrodzenie rosłoby dokładnie proporcjonalnie do wzrostu procentowego wymiaru etatu – aż do 3500 zł netto za cały etat).

Zakres obowiązków

Prowadzenie analiz i przygotowywanie materiałów merytorycznych w zakresie tematów, którymi zajmuje się organizacja. W pierwszej kolejności w tematyce finansowania rozwoju (financing for development), problemu zadłużenia i finansjalizacji, oraz problemów związanych z wydobyciem surowców i warunkami pracy w fabrykach w krajach globalnego Południa. W drugiej kolejności (tzn. z mniejszym priorytetem) również w innych tematach będących w zakresie pracy organizacji: umowy handlowe i arbitraż inwestycyjny (ISDS), sprawiedliwość podatkowa (ograniczenie unikania podatków przez korporacje), współpraca rozwojowa, w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju, globalne nierówności, suwerenność żywnościowa i wsparcie drobnych rolników i rolniczek w krajach globalnego Południa.
Uczestnictwo w organizowaniu wydarzeń, seminariów, szkoleń na ww. tematy.

Stała współpraca merytoryczna z partnerami merytorycznymi i sojusznikami za granicą i w Polsce

Bliska współpraca z członkiniami zespołu w celu wspólnej realizacji celów strategicznych organizacji – rzeczniczych, kampanijnych i edukacyjnych.

Przygotowywanie różnorodnych materiałów merytorycznych – od krótkiego zestawienia podstawowych faktów, przez opracowania, aż po raporty z badań.

Reprezentowanie organizacji na zewnątrz. Przedstawianie wyników pracy merytorycznej organizacji podczas spotkań z różnorodnymi grupami odbiorców – organizacjami pozarządowymi, badaczami, wykładowcami, decydentami, edukatorami, aktywistami, wolontariuszami i dziennikarzami.

Uczestnictwo [wraz z zespołem] w różnorodnych działaniach zespołu organizacji
[np. przygotowywanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i seminariów, wydawanie publikacji, organizowanie badań, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach z decydentami, wspieranie działań aktywistów, pisanie analiz, wymyślanie infografik i tekstów popularyzatorskich…]

Uczestnictwo w doskonaleniu merytorycznym organizacji, planowaniu, monitoringu i ewaluacji.

Pogłębianie i aktualizowanie swojej wiedzy z ww. tematyki.

Aplikuj na to stanowisko jeśli:

 • chcesz i potrafisz działać zgodnie z wartościami i celami przyświecającymi IGO;
 • sprawnie organizujesz sobie pracę;
 • masz bardzo dużą (jak na polskie warunki) wiedzę o odpowiedzialności globalnej, relacjach Północ-Południe i współpracy rozwojowej;
 • masz duże umiejętności analityczne i sprawność w poruszaniu się w źródłach;
 • masz umiejętność sprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie;
 • wyobrażasz się w roli osoby publicznie prezentującej wyniki pracy organizacji i objaśniającej tę pracę różnym grupom odbiorców;
 • umiesz pracować zespołowo, szanujesz ludzi, umiesz współpracować nad realizacją wspólnych celów pomimo różnic i przeciwności;
 • masz zapał, chęć i zdolność do zwiększania swojej wiedzy merytorycznej;
 • jest dla Ciebie bardzo ważne, aby Twoja praca przyczyniała się do zmiany społecznej;
 • doceniasz innowacje, ale potrafisz działać według zasad i procedur;
 • świetnie znasz j. angielski w mowie i piśmie.

Zgłoś się!

Kandydaci i kandydatki proszeni są o przesłanie w terminie do 3 marca 2019 r. na adres
rekrutacja.specjalista.tka [małpa] igo.org.pl następujących dokumentów:

 • życiorys zwierający m.in. syntetyczne informacje o zakresie obowiązków na poszczególnych stanowiskach w poprzednich pracach;
 • list motywacyjny;
 • listę dwóch ostatnich pracodawców wraz ze służbowymi danymi kontaktowymi do bezpośrednich przełożonych w każdym z tych pracodawców (osoby, które nie miały dotychczas tylu pracodawców, wymieniają tylko tylu pracodawców, ilu miały);
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych;
 • oświadczenie o zgodzie na kontakt z poprzednimi pracodawcami w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym w IGO – lub ewentualnie oświadczenie, dlaczego Kandydat/Kandydatka takiej zgody nie udziela.

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista/tka ds. merytorycznych, ogłoszonym w lutym 2019 r. i prowadzonym przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości treść Polityki prywatności IGO dostępnej pod adresem: https://igo.org.pl/polityka-prywatnosci

Oświadczenie o zgodzie na kontakt z poprzednimi pracodawcami

Wyrażam zgodę na kontakt przedstawicieli Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO) z moimi poprzednimi pracodawcami w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista/tka ds. merytorycznych, ogłoszonym w lutym 2019 r.

Uwaga, rekrutujemy obecnie również lidera/liderkę ds. operacyjnych. Sprawdź również to ogłoszenie.