Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Zanim zjesz

Koordynatorka: Dorota Moran
Czas trwania: maj 2011- kwiecień 2014
Budżet krajowy: 70 513 Euro
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EuropeAid.

„Zanim zjesz” to trzyletnia kampania promująca zrównoważone rolnictwo jako narzędzie do walki z głodem na świecie oraz dające pewność, że konsumowana żywność została wyprodukowana w sposób możliwie najlepszy dla środowiska naturalnego oraz naszego zdrowia.

Zanim zjesz... dowiedz się! Czy żywności na świecie naprawdę jest za mało, żeby zlikwidować głód? Czy rolnictwo intensywne jest najlepszym rozwiązaniem na rosnące zapotrzebowanie na żywność? Czy żywność wyprodukowana w wielkich skomputeryzowanych halach jest lepsza od tej powstałej tradycyjnie? Czy rolnicy w krajach globalnego Południa nie potrafią się wyżywić? Czy regulacje Unii Europejskiej wspierają dążenia rolników w krajach Globalnego Południa do suwerenności żywnościowej? W jaki sposób genetycznie modyfikowana żywność wpływa na bioróżnorodność na świecie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym serwisie poświęconym rolnictwu. (www.silnepoludnie.pl/rolnictwoihandel)

Zanim zjesz... sprawdź! Sposób, w jaki żywność na Twoim talerzu została wyprodukowana,  transportowana, przechowywana, ma wpływ nie tylko na Twoje zdrowie, ale i na środowisko oraz ludzi, którzy byli zaangażowani w ten proces (rolników, pracowników firm dystrybuujących).Warto wiedzieć, co jemy. Bądźmy odpowiedzialnymi konsumentami!

Zanim zjesz... działaj! Jako obywatel(ka) Polski, Unii Europejskiej i świata masz wpływ na to, jaką żywność będziesz konsumować. Poprzez udział w akcjach Instytutu Globalnej Odpowiedzialności możesz dokonać realnej zmiany poprzez wpływ na lokalne władze, parlamentarzystów, europarlamentarzystów, opinię publiczną oraz media. Działaj z nami! (aktualności IGO)

W ramach projektu przeprowadzimy kampanię internetową skierowaną do młodych ludzi. Jej celem będzie wspieranie odpowiedzialnej konsumpcji oraz rozwiązań, które umożliwią krajom Globalnego Południa suwerenność żywnościową, czyli samodzielne definiowanie swojej polityki rolnej i żywnościowej, tak by zaspokoić potrzeby mieszkańców w sposób zrównoważony – nie szkodząc środowisku ani innym.

Będziemy współpracować z przedstawicielami mediów tradycyjnych (lokalnych i ogólnopolskich) oraz młodymi dziennikarzami i aktywistami internetowymi – prowadząc szkolenia z tematyki zrównoważonego rolnictwa i suwerenności żywnościowej, zapewniając dostęp do aktualnych informacji dotyczących tej tematyki, udostępniając kontakty do organizacji eksperckich z Południa oraz wszelką pomoc w rozpowszechnianiu informacji.

Nawiążemy kontakty z polskimi i europejskimi organizacjami rolniczymi, organizacjami skupiającymi producentów ekologicznych oraz firmami produkującymi i dystrybuującymi żywność, by wspólnie promować zrównoważone rolnictwo w Polsce i na świecie.

Wspólnie z wybranymi kierunkami na wyższych uczelniach m.in. dziennikarskimi, społecznymi, stosunkami międzynarodowymi, rolniczymi będziemy szerzyć wiedzę o zrównoważonym rolnictwie jako narzędziu walki z głodem na świecie.

Umożliwimy wszystkim praktyczne działania na rzecz wspierania zrównoważonego rolnictwa i odpowiedzialnej konsumpcji poprzez skoordynowane akcje skierowane do decydentów w Polsce i Europie.

Masz pytania? Chcesz włączyć się w nasze działania? Chcesz otrzymywać regularne informacje o tematyce projektu i wydarzeniach z nim związanych? Skontaktuj się z koordynatorką Dorotą Moran