Zawłaszczanie ziemi. Przegląd typów i studia przypadków

 

Zawłaszczanie ziemi. Przegląd typów i studia przypadków [PDF]
W celu lepszego zrozumienia zjawiska zawłaszczania ziemi warto określić jego różne typy. W bieżącej debacie międzynarodowej funkcjonują dwie definicje zjawiska zawłaszczania ziemi. Pierwsza kładzie nacisk na sposób przeprowadzania transakcji, które prowadzą do zmiany własności ziemi i innych naturalnych zasobów. Druga definicja zorientowana jest na następstwa tego rodzaju umów. W każdym przypadku mamy do czynienia z ziemią, która jest już przez lokalną społeczność wykorzystywana, a której cel i sposób wykorzystania nagle się zmienia.

[Pobierz PDF]

 

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,